highest levels of professionalisms and service
 

ធនាគារឯកទេសវិនិយោគទីមួយFISB

 

សេវាហិរញ្ញវត្ថុសំរាប់សហគ្រាស ធុនតូច និង មធ្យមព្រមទាំងឯកជន

ធនាគារឯកទេសវិនិយោគទីមួយផ្តល់ សេវាហិរញ្ញវត្ថុបានបង្កើតឡើងដើម្បី បំពេញជូនតាមតម្រូវការរបស់ សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ព្រមទាំងប្រជាជនកម្ពុជា។

យើងខ្ញុំរក្សាអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក ឱ្យមានដំណើរការទៅមុខ។

 

ឥណទានរូបារូប

ឥណទានរូបារូបរបស់ធនាគារឯកទេស វិនិយោគទីមួយ​ (FISB) នឹងផ្តល់ជូន អាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកនូវជំរើស ឥណទានដែលចាំបាច់សំរាប់ការ លូតលាស់ និង ធ្វើឱ្យលោកអ្នកអាច បត់បែន និង មានសេរីភាពក្នុងការ ប្រើប្រាស់មូលនិធិរបស់លោកអ្នក ទៅតាមតម្រូវការ។

សូមអានបន្ថែមអំពីឥណទាន
រូបារូបរបស់ធនាគារឯកទេស វិនិយោគទីមួយ(FISB)...។

 

កម្ចីមានកាលកំណត់

ធនាគារឯកទេសវិនិយោគទីមួយ
(FISB) ផ្តល់ជូននូវកម្ចីដល់
អាជីវកម្មគ្រប់ធុននៅក្នុងផ្នែក
ទាំងអស់នៃវិស័យសេដ្ឋកិច្ច។

  • នីតិវិធីដាក់ពាក្យសុំកម្ចីធម្មតា
  • ដំណើរការអនុម័តរហ័ស
  • អត្រាការប្រាក់ទាប
  • ជំរើសច្រើនក្នុងការសង

សូមអានបន្ថែមអំពីកិម្ចីអចល័តរបស់
ធនាគារឯកទេសវិនិយោគទីមួយ
(FISB)
...។